NOTEIKUMI PAR DATU AIZSARDZĪBU

Energiapartner OÜ (reģistrācijas numurs 11511956, adrese Lelle tn 24, Tallinn 11318) ir atbildīgais datu pārzinis.

Šie noteikumi par datu aizsardzību apraksta, kā Energiapartner OÜ un Storagepartner OÜ un Energiapartner SIA (turpmāk tekstā – Energiapartner), kas izveidoti kā Energiapartner OÜ meitasuzņēmumi, apstrādā personas datus, piedāvājot un sniedzot savus pakalpojumus un preces.

Apstrādājot personas datus, Energiapartner ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES 2016/679), Elektronisko sakaru likumu un citus piemērojamos tiesību aktus.

Energiapartner personas datus apstrādā tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats, un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu apstrādes mērķi vai tiesību aktu prasības.

Datu aizsardzības noteikumi neattiecas ne uz to, kā Energiapartner apstrādā juridisku personu datus, ne arī uz to, kā citas personas apstrādā personas datus. Tie neattiecas arī uz personas datu apstrādi citās tīmekļa vietnēs, uz kurām tiek liktas atsauces uz ārējām saitēm Energiapartner vietnē.

Sniedzot pakalpojumus, piedāvājot preces vai slēdzot līgumu ar klientu, tiek ievēroti noteikumi par datu aizsardzību, un klientam tiek dota iespēja ar tiem iepazīties.

Personas dati ir dati, kas var būt tieši vai netieši saistīti ar fizisku personu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķi

Energiapartner personas datus vāc konkrētiem un likumīgiem mērķiem, kas nepieciešami pakalpojuma sniegšanai, un personas datus apstrādā vai nu līguma izpildei vai darbību veikšanai pirms līguma noslēgšanas, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, balstoties uz leģitīmām interesēm vai juridiska pienākuma izpildei.

Klientu un sadarbības partneru personas dati

Energiapartner apstrādā savu (privāto) klientu un sadarbības partneru (sadarbības partneru, kas ir fiziskas personas vai sadarbības partneru, kas ir juridiskas personas, darbinieki) personas datus, lai sniegtu pakalpojumu, par kuru puses komunikācijā ir vienojušās. Personas dati tiek iegūti no klienta un paša sadarbības partnera, kad tie vēršas pie Energiapartner.

Personas datu uzskaitījums:

 1. privātpersonas vārds, uzvārds, personīgais tālruņa numurs, personīgā e-pasta adrese, mājas adrese, personas kods, līgumklienta bankas konta numurs, informācija, kas saistīta ar produktu un pakalpojumu sniegšanu (piemēram, sarakste, reklamācija);
 2. klienta pārstāvja, kas ir juridiska persona, vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese;
 3. sadarbības partnera pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese.

Sadarbības partneriem un klientiem rīkotajos pasākumos uzņemtās fotogrāfijas sociālajos tīklos tiek publicētas, iepriekš par to paziņojot dalībniekiem un ar personas piekrišanu. Publiskajos pasākumos uzņemtās fotogrāfijas sociālajos tīklos tiek izmantotas, neprasot personas piekrišanu.

Darbinieku personas dati

Energiapartner kā atbildīgais datu pārzinis datus apstrādā, pamatojoties uz darba līgumu un lai izpildītu pienākumus, kas izriet no tiesību aktiem (piemēram, nodokļu likumiem, likumiem par nodarbinātību, grāmatvedības likuma).

Personas datu uzskaitījums:

 1. personas identificēšanai nepieciešamie dati: vārds, uzvārds, personas kods un pilsonība;
 2. darba līguma noslēgšanai un izpildei nepieciešamā kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs un pasta adrese;
 3. ģimenes stāvokļa un sociālie dati;
 4. dati par kvalifikāciju un sevis pilnveidošanu;
 5. finanšu dati, piemēram, bankas konta numurs, pieteikums ar ienākuma nodokli neapliekamā minimuma aprēķināšanai un informācija par pensiju;
 6. dati par darba attiecībām, piemēram, darba izpildes intervijas un atestācijas dokumenti;
 7. dati par darba ņēmēja veselības stāvokli, piemēram, medicīniskās izziņas, slēdzieni par medicīnisko pārbaudi;
 8. darbiniekiem izveidotās e-pasta adreses un tālruņa numuri ar darbu saistītai saziņai tiek izpausti https://energiapartner.ee/ lapā, pamatojoties uz likumīgām interesēm, lai klienti ar darbiniekiem varētu sazināties.

Darbinieku fotogrāfijas tiek publicētas Energiapartner tīmekļa vietnē, pamatojoties uz darbinieka piekrišanu.

Personas datu glabāšana

Energiapartner jūsu personas datus glabā tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu datu aizsardzības noteikumos norādītos mērķus, vai tik ilgi, cik to paredz tiesību aktos noteiktais pienākums. Energiapartner dzēš vai anonimizē personas datus (tādā gadījumā tie vairs nav personas dati), ja tie vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti. Lai iegūtu sīkāku informāciju par glabāšanas ilgumu, lūdzu, sazinieties ar mums.

Piekļuve personas datiem un konfidencialitāte

Energiapartner apstrādā tā rīcībā esošos personas datus, lai pasargātu tos no neatļautas un mērķim neatbilstošas izmantošanas, izpaušanas vai iznīcināšanas, īstenojot visus attiecīgos organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus. Energiapartner nodrošina atbildīgu personas datu apstrādi, pamatojoties uz datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām.

Energiapartner darbiniekiem piekļuve jūsu datiem ir tikai tad, ja tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums pakalpojumu un veiktu uzdevumus, kas izriet no amata apraksta. Uz darbiniekiem attiecas prasības par konfidencialitāti, un darbinieki ir atbildīgi par šo pienākumu izpildi.

Energiapartner nenodod jūsu personas datus trešajām personām, izņemot juridisko saistību izpildei.

Personas tiesības attiecībā uz saviem datiem

Tiesības piekļūt saviem personas datiem – tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi un pieprasīt savu personas datu kopiju.

Tiesības labot personas datus – tiesības pieprasīt, lai dati, kas attiecas uz pašu personu, tiktu laboti vai, ja nepieciešams, atjaunināti.

Tiesības uz personas datu pārnesamību – tiesības saņemt personas datus par sevi, kurus persona ir kopīgojusi, un tos izmantot no jauna.

Tiesības uz datu dzēšanu – dati tiek dzēsti pēc personas pieprasījuma, kad tie vairs nav likumīgi nepieciešami.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu – ja datu apstrādes pamatā ir piekrišana, personai vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, nosūtot digitāli parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@energiapartner.ee

Tiesības iebilst pret apstrādi – tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Tiesības ierobežot personas datu apstrādi – atsevišķos gadījumos personai ir tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu.

Pārkāpums, kas saistīts ar personas datu apstrādi

Ja uzņēmumā Energiapartner notiek ar personas datu apstrādi saistīts pārkāpums, kas, iespējams, apdraud personu tiesības un brīvības, tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti un veikti pasākumi, lai nekavējoties izbeigtu pārkāpumu.

Sīkdatnes

Energipartner savās tīmekļa vietnēs (www.energiapartner.ee) un apakšlapās izmanto šādus sīkdatņu veidus:

 • nepieciešamās sīkdatnes, kas ir pagaidu un tiek izdzēstas tūlīt pēc tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanas. Nepieciešamās sīkdatnes izmantojam, lai nodrošinātu korektu un ērtu tīmekļa vietnes lietošanu;
 • funkcionālās sīkdatnes, kas tiek saglabātas apmeklētāja ierīcē pēc tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanas. Piemēram, funkcionālās sīkdatnes izmantojam, lai identificētu apmeklētājus, kuri iepriekš ir apmeklējuši to pašu vietni, un lai atcerētos viņu veiktās izvēles (piemēram, valodas izvēli). Funkcionālās sīkdatnes izmantojam arī, lai analizētu tīmekļa vietnes lietojamību un noteiktu vidējo apmeklējuma ilgumu, lai novērtētu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību un lietošanas ērtumu;
 • mārketinga sīkdatnes galvenokārt izmantojam, lai parādītu reklāmas, veiktu mārketingu un apkopotu vietnes datplūsmas statistiku.

Energiapartner OÜ izmanto FB Pixel, Google Ads Conversion un Tracking Google Analytics 4 pakalpojumus.

Grozījumi noteikumos par datu aizsardzību

Energiapartner patur tiesības grozīt šos noteikumus par datu aizsardzību. Par iespējamām izmaiņām noteikumos par datu aizsardzību tiek paziņots tīmekļa vietnē.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par savu personas datu izmantošanu, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi info@energiapartner.ee.

Personai vienmēr ir tiesības vērsties arī Datu aizsardzības inspekcijā (e-pasts info@aki.ee, tālrunis 627 4135) vai citā iestādē, primāri, kompetentajā uzraudzības iestādē atbilstoši savai dzīvesvietai vai darbavietai.

Nosūtīt pieprasījumu Sazinies ar mums
Consent Management Platform by Real Cookie Banner